Futbal Wikidot site

MiNIELEN POCAS PRAZDNIN SA TREBA ZAPISOVAT NAJNESKOR DO PIATKU !!! :-)

Nedela - 20.09.2020, o 20:30h

Pride :
1. MajoK
2. PeťoH
3. Laco
4. Anjan
5. Miki
6.
7.
8.
9.
10. Peter K.

Martin len na striedanie

Nie
1. Milan
2. Tomáš (do polovice októbra)
3. PetoP
4. Kamil

Kontakty:
p.Vrabliková - 0907538758
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OD 02/2019

ANO - fulltime
1) Matob - cash 50€ 9.2.
2) Miki - 50€ (30/01)
3) MajoK - 50E ucet 14.2
4) Laco - poslane 50€ (27/01)
5) PetoH - 50€ na ucet (27/01)
6) Kamil - 50e cash
7) Tomas - cash 50€ 9.2.
8) Anjan - cash 50€ 9.2
9) PetoP - na ucet 50e 10.2
10) Peter K. - na ucet 50e 15.02.20

Cislo uctu: SK96 1100 0000 0026 1444 6372

ANO - obcas (uviest k menu co to je obcas)
- Milan - 1-2x/M, 25eur na ucet 8.2
- Igor Gavala - na zavolanie
- Stano - raz mesačne záloha
- MatoK - na zavolanie

NIE = jbmnt uplne
-
………………………………………………………………….

Core (stare):
- Miki - 0903 256 750 (moc.hrc.ks|adnav.salukim#moc.hrc.ks|adnav.salukim)
- PetoH - 0903 399 048 (moc.liamg|0002ocec#moc.liamg|0002ocec),
- Peter K. - 0903 784 402
- Tomas - 0905 583 341 (moc.liamtoh|yksnaclost#moc.liamtoh|yksnaclost)
- Milan - 0902 910 482 (moc.liamg|yksvosukilk1m#moc.liamg|yksvosukilk1m)
- Matob - 0905 681 659 (moc.liamg|kereb.nitram#moc.liamg|kereb.nitram)
- AnjaN - 0903 259 872
- MajoK - 0903 455 977 (moc.liamg|nairam.athcuk#moc.liamg|nairam.athcuk)
- Laco - 0908 467 346 (moc.liamg|sednip.ocal#moc.liamg|sednip.ocal)
- Kamil - 0907 779 546
- Figi - 0907 747 035
- Rasto - 0911 881 715
- Peto P. - 0907 950 337

"Pomenej" a "Na zavolanie":
- Stano - 0905 115 155 (moc.liamg|redartixam#moc.liamg|redartixam)
- Lubos - 0948 425 484 (ks.aibrubus|ofni#ks.aibrubus|ofni)
- Gelli - 0904 972 265 (moc.liamg|trelleg.allisz#moc.liamg|trelleg.allisz)
- Mato K. - 0903 168 946

Nahradnici
Igor G. - 0918 439 324